Sadece Gerçek logo
Hamam ile ilgili, bazı dini hükümler

Hamama gitmek için ve avret mahalleri

İmam Kâdî Hân (r.h.) hazretleri, buyurdular: 


-”Hamama girmek kadın ve erkeklere meşru ve mubahtır.” Kadınların hamam için evden çıkamayacaklarını söyleyen bazılarının hilâfına (kadınların hamam için evden çıkabileceğini beyân buyurdu.)

Hamama girmenin şartı 

Rivayet olundu: Efendimiz (s.a.v.) Hazretleri, hamama girdiler ve hamamı tutuşturdu. Halid bin Velid (r.h.) Hazretleri, Humus şehrinin hamamına girdi.Lakin hamamda kendisinden başka bir insan olmazsa, avret mahallinin açılması mubah olur. İmam Kâdî Hân Hazretlerinin sözleri bitti.

Avret mahalleri

Bu zamanımızda, insanlar aile, evlâd, yakınlarını, küçüklerini ve emirlerinin altında olan insanların avret mahallerini açmaktan menetmiyorlar. Bundan dolayı müttakî (takva ehli olan) kişiler, bu zamanda özürsüz olarak hamama gitmemelidirler. [İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri, kurtla kuzunun beraber yayıldığı, medenî insanla ilkel insanların beraber yaşadığı bu toplumun insanlarının örtünme ile ilgili tavırlarını görseydi acaba ne derdi? İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri ne mutlu sana! Sen bu devri görmedin, görseydin acaba ne derdin ]

Hamam ile ilgili birkaç hadis-i şerif;

Efendimiz (s.a.v.) hazretleri buyurdular:

-”Hamama ilk giren Süleyman (a.s.)dır. Süleyman Aleyhisselâm, hamamın sıcaklığını görünce, Allahın azabından, Allah’a sığındı.” [Eddürü’l-Mensûr Tefsiri: c. 6, s. 368,]


-”Allah ve âhiret gününe iman eden hamama peştemalsiz (avret mahallini örtmeden) girmesin.” [En-Nesâî: 398,]

-”Hamama giren avret mahallini örtsün.” [Kenzu’i-Ummal: 26639,]

“Kim hamama peştemalsiz (avret mahallini örtmeden) girerse, ona iki melek lanet okur.” [Camiu’s-Sağîr: 8771.]

Din Abdullah (r.h.) hazretieri buyurdular: Efendimiz (s.a.v.) hazretleri buyurdular:
-”Kim Allah’a ve âhiret gününe iman ederse: peştemalsiz (avret mahallini örtmeden) hamama girmesin! Ve kim Allah’a ve âhiret gününe inanıyorsa, hanımını hamama göndermesin!

Kim Allaha ve âhiret gününe iman ediyorsa, üzerinde şarap (içki) içilen bir sofraya oturmasın!

Kim Allah’a ve âhiret gününe iman ediyorsa, yanında mahremi olmayan bir kadınla halvet etmesin (üçüncü kişinin içeri girmeleri kendi müsâde ve izinlerine bağlı olacak şekilde yabancı bir kadınla kapalı bir yerde baş başa kalmasın!) Çünkü bu durumda onların üçüncüleri şeytan olur.” [Müsned-i Ahmed: 14124,]

Kaynak: İsmail Hakkı Bursevi, Rûhu’l-Beyan Tefsiri: 4/628-630.

Etiketler:

Paylaş:

Bizi Takip Edin
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore