Kalenderiler. Esrar çeken garip bir topluluk

Kalenderîlik ya da Kalender’îyye 10. yüzyılda İran'da, Horasan Melametiliği'nden kaynaklanan bir sufilik akımı olarak ortaya çıkan 12. yüzyılın sonunda Cemaleddin-i Savi adlı İran…

Detaylar

Safeviler. Tasavvuftan saltanata..

Öncelikle belirtmeliyiz ki, Safevîler'i anlatan bu yazı, Safeviler'in tarihinden ziyade, dini algılarındaki dönüşümlerin ağırlıkta olduğu bir yazıdır. Ayrıca Safeviler'i anlat…

Detaylar
Diğer yayınları yükle
Sonuç bulunamadı