Sadece Gerçek logo

Sağlık için cihad etmelisin

Sağlık için cihad etmelisin

Sağlık için cihad etmelisin. Evet erkekler, özellikle sizler için söylüyorum bunları. Çocukları iyi inceleyin. Bazı erkek çocuklarının çok zeki olmasa da pratik, iş bitirici ve aksiyon adamı olduğunu daha küçüklükten anlarsınız. Doğru bir eğitim ve terbiyeyle de çok faydalı faaliyetlere onu yönlendirebilirsiniz. Doğru bir eğitim, düzgün bir çevre yoksa da o çocuk hayatın hengamesinde savrulur gider. Bazı çocuklar da düşünce yönünden çok derin ve geniş düşünür. Bunlar aksiyon adamı değil fikir adamıdır. Aksiyon özelliği olan çocuğa fikri dayatmak nasıl yanlışsa fikir adamını da sahaya sürmek yanlıştır. Satrançta her taşın kendine has bir görevi vardır.

İşte insanlar da daha çocukluktan bu kumaşı üstünde taşır. Bunu geliştirecek de köreltip ziyan edecek de aile, çevre ve sonrasında da kişinin kendisidir. Aileden düzgün terbiye ve tavsiyelerle büyümeyen, yol gösterilmeyen çocuk, çevre dediğimiz okul, akraba, komşu ya da yaşadığı muhitten de gerekli yönlendirmeyi alamayınca körelir, ziyan olur gider. İşte insanın her şeyden önce hangi madene, hangi cevhere sahip olduğu bilinmelidir. Bir de cihad nedir bilmeyenler vardır, onlar da şu https://www.sadecegercek.net/2024/05/unutturulan-ibadet-cihad.html linkten cihad tanımını öğrenebilirler.

Karaktere göre meslek ve yönlendirme

Hepimiz küçüklükten ailemizin bilgisizliğinden ya da eğitimin kötü dizaynından dolayı yanlış ya da istemediğimiz mesleklerde olabiliyoruz. Çünkü düzgün yönlendirme ve doğru bir eğitim sistemi yok. İşte karakter de burada çok önemli. Hayatı durağan yaşamak istemeyen insanı masa başındaki işte sıkarsınız, monoton işlerde sıkarsınız. Yine fikir adamı potansiyeli taşıyan birini sahada ağır işlerde zorlarsanız onun içindeki potansiyeli bitirirsiniz.

İşte bazı erkeklerin sağlıklı kalması için kendine uygun bir şekilde cihad etmesi gereklidir. Cihad dil ile, kalem ile yapıldığı gibi bedenle de yapılmaktadır. Aksiyon adamı olan birine uygun olan cihad türü etkili nutuklar çektikten sonra bedenle cihad etmesi gerekir. Bu insanın duygularını bastırmak onu kötü yönde etkileyecektir. Fikir adamı da kalemiyle, ettiği nasihat ve nutuklarla etkili olacaktır.

Doğru cihad çeşidi ve sağlık için cihad etkisi

Cihad çeşitleri olduğu gibi doğru insana doğru cihad çeşidi de önemlidir. Sen insanların moralini diri tutacak, onlara ilim ve hikmet öğretecek kişileri cepheye sürmezsin, onlar cephedekileri ve geride kalanları motive etmekle görevlidir. Allah yolunda cihad etmek isteyen, kanı deli akanları da cephenin gerisinde tutamazsın. Her şey yerli yerinde olmalıdır.

Bu ülkenin kadınında da erkeğinde de cihad etmemenin baş gösterdiği sıkıntılar vardır. Cihad, müminlerin izzet ve şerefini koruyan ve yükselten bir ibadettir. Mazluma umut, zalime korku veren bir ibadettir. Allah’ın intikamını müminler vasıtasıyla aldığı bir ibadettir. Ancak bu ibadeti bize unutturdular.

Biz unuttukça daha pasif, korkak, dünya ve içindekilere düşkün hale geldik. Küllendi bu istek ama o isteğin altında kor bir alev vardır. Müslümanlar cihad’ı hatırlar ve ona sarılırsa her şey daha güzelleşecektir. Bakın bazı milli futbol maçlarında bile mehter marşı çalınmaktadır. Bu bile bastırılmış hislerin tezahürüdür.

Cihad boşluk kaldırmaz, cihad yoksa batıl davalar başlar

Sağlık için cihad etmelisin diyoruz ya evet. Cihad isteği insanların içinde var olan bir duygudur. Bunu insandaki öfke sağlar. Her insanda öfke bulunur ancak bazılarında daha fazladır. İşte bu öfkeyi doğru yolda kanalize etmenin yollarını Allah bizlere göstermiştir. Birisi cihad, diğeri ise Allah yolunda kurban kesmektir.

Sen bu öfkeyi doğru yolda kullanmazsan bu sefer hanımına, yoldaki hayvana trafikteki ya da stadyumdaki insana şiddet uygulayarak atarsın. Bu da toplumun ve düzenin bozulmasına sebep olur. Düşmanlıkları ve ayrılıkları tetikler. Futbol ya da Basketbol bir spordur ama sen bunu spordan çıkarıp fanatiklik yapıyorsan o da bir ruhsal sorundur. Desteklemeyi demiyorum, karşı tarafı düşmanca görüp saldıracak noktaya geliyorsan, içinde cihad için kullanacağın o öfkeyi yanlış, batıl davalarda harcıyorsun demektir.

Fanatizm ve cihad

Büyük alimler kan akıtılmayan bir belde de kan akar demişlerdir. Yani imkanı olduğu halde kurbanını kesmeyenler arasında düşmanlık tohumlarının büyüyeceği, şeytan ve nefsin insanları birbirine düşürecek ortamı elde edeceğinin uyarısını yapmışlardır. Bazı bölgelerde şan şöhret için ziyafet verenler varken, Allah’ın emri olan kurban ibadetini yerine getirmemektedirler. Allah Rasulü imkanı olup da kurban kesmeyen mescidimize gelmesin diyerek sert bir uyarı bile yapmıştır böylelerine.

Cihad ve devşirme bağlantısı

Devşirme; Osmanlı tebaası bazı hıristiyan çocuklarının başta askerlik ve saray olmak üzere çeşitli görevlerde kullanılmak üzere devlet hizmetine alınması demektir. Bunlar Türk ailelerin yanına verilip orada yetiştirilir. Müslüman olup Türkçe öğrenirlerdi. Ancak bu çocuklar alınırken, zorla alınmazlardı. Mesela 40 aileden birinden devşirme çocuk alınırdı. Mesela 8 yaş altı ve 20 yaş üstü devşirilmezdi.

Yine Rus, Acem(İran) ve Yahudilerden devşirme çocuk alınmazdı. Türkçe bilenler alınmazdı. Ailenin tek oğlu ise alınmazdı. Meslek erbabı olan bir işin ustası olan devşirme alınmazdı. Evlenmiş olanlar, çok uzun veya çok kısa olanlar alınmazdı. Ayrıca kel, köse ve doğuştan sünnetli olanlar da devşirme olarak alınmazdı.

Anadolu’dan devşirilenler Rumeli’ye Rumeli’den devşirilenler ise Anadolu’ya gönderilirdi. Yolda yerine başkası geçmesin diye eşkâl defterleri bile tutulurdu. En iyi devşirmeler İstanbul ve Edirne’ye eğitime gönderilirdi. Başarılı olanlar ise saray okulu olan Enderun’a girmeye hak kazanırdı. Bunlar daha çok kafası çalışan zeki olanlardır. Devletin üst kademelerine kadar çıkarlardı. Diğerleri ise askeri eğitimlerden geçerler, başarılı olurlarsa Acemi Ocağı’na kaydolurlardı. Acemi Ocağı’ndan da başarılı olanlar Yeniçeri kuvvetlerine katılırdı.(1)

Peki biz bunu neden anlattık? Çünkü altının kıymetini sarraflar bilir. Yani bir şeyin gerçek değerini en iyi, o konuda uzman olan kişi bilir. İşte Osmanlı’da bozulmadan önceki liyakat odaklı memur seçimi, asker seçimi böyle yapılırdı. Dolayısıyla kalemle cihad edebileceklere kalem verilir, kılıçla cihad edebileceklere kılıç verilirdi. Günümüzde kalem kılıca karışmış durumdadır. Hatta kalemle kılıç bir yana düşünceler bile çorba olmuştur.

Cihad ve maskülenlik

Günümüz erkekleri beyaz et diye sunulan fabrikasyon tavuk etinden uzak durmalıdır. Bunun sebeplerini daha önce yazmıştık. Buradan https://www.sadecegercek.net/2014/05/antibiyotikli-tavuklarin-insan-sagligina-zararlari.html okuyabilirsiniz. Çünkü maskülen bir erkek cihad için biçilmiş kaftandır. Maskülen bir erkek dar kıyafetlerden de uzak durmalıdır. Maskülenliğini koruyan erkek günümüz dünyasında giderek azalmaktadır.
Erkek eril enerjisini koruyacak fakat bunu yaparken hayvani dürtülerini de İslam terbiyesi ile yoğurması gerekir. Neslin devamı için erkeğin erilliği ve kadının dişiliğinin korunması gerekmektedir. Eril erkek cihad ederek bu konuda kendi içindeki potansiyeli sonuna kadar korumuş olur. Çünkü erkeklik kullanıldıkça artan, pasifleştikçe de azalan bir özelliktir. Bugün pasif erkeklerin çoğalmasının yegane sebebi önce yanlış gıdalar tüketmek, sonrasında yanlış ilişkiler peşinde olmaktır. Üçüncü sebebi ise davasız, şuursuz, saçma salak karı kız peşinde koşup erilliğini arttıracak şeylerden uzak yaşamasıdır. Son söz olarak bilinmelidir ki: Cihad’sız bir toplumun yüzü asla gülmeyecektir.
Bizi Takip Edin
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore