Dünyadaki enerji merkezleri

Dünyadaki enerji merkezleri

Kozmik ölçülere göre dünyada teknik olarak, ölçülebilen en büyük enerji merkezlerinden birincisi Kabe merkezli haremeyn bölgesi bir ikincisi de ”Kafkasya” bölgesidir.

Buralardaki enerji yoğunluğu yüksektir.Kabe’nin kutsal olmasında bir sebep de zemzem suyunun özelliği ve oradaki toprağın yapısının ve şeklinin farklılığı olsa gerek. Topraktan çıkan zemzem suyu temizlenmiş olarak oranın muhafazasını sağlar.İnsanlar için şifa olur.Radyoaktif olan bu su müspet yani protonları üksek bir sudur.Toprak da su gibi temizleyicidir.Misitk inançta toprağın temizleyici olduğunun kabul edilmesi de bu sebepledir.

Zemzem kuyusundan dik bir çizgi çizilirse, dünyanını öbür yüzündeki en derin çukur olan Grina çukuruna isabet edilir. Eskiden denizin derinliklerinde canlı olmadığına inanılırken şimdi sayısı ve çeşidi tespit edilemeyen canlılar bulunmuştur. Yani, Grina çukurunda da bir sürü canlı yaşadığı tespit edilmiştir. Suyun olduğu her yerde hayat vardır ama hayat sahiplerinin boyutları farklıdır.Su mücizedir ve hayattır. 

Kabe incelenmesi mutlak gerekli olan ve çağımıza ışık tutabilecek özellikleri olan bir merkezdir. Mesela Kabe’nin simetrisi Bermuda Şeytan Üçgeni’ne düşen bölgedir. Kafkas Dağları, çok önemlidir. Bu bilimlerin oralardan yayılan şekliyle günümüz insanlığının faydasına sunulmasından mıdır ?.. Bu önem nereden gelmektedir ? Orada mevcut bulunanlardan, yaratılanlardan veya onların dünyaya verdiği mesajlardan, mücadelelerinden veya Kabe’yle olan bağlantısından mı acaba ?.. 
Kafkasya’da ve enerji yoğun merkezlerindeki yeraltı sularında yapılan ölçümlerde müspet enerji ve yoğun canlılar tespit edilmiş, ekolojik çevre ve toprak yapısında da yüksek enerjili birtakım müspet madenler, tozlar ve tuzlar olduğu tespit edilmiştir. Hatta bölgede bu tespit edilenler, dünyanın akışını etkileyebilecek seviyede olup proje bazında ”know-how”(bilgi) teknolojisi ile insanlığın hizmetine vakti geldiğinde sunulabilmek için çalışmalar devam etmektedir.

Dünya üzerindeki enerji hatlarının -ley hatları- geçtiği olan olağanüstü hadiselere d,kkat çekmiş olmanın zamanı gelmiş olsa gerektir. Bunun dışında dünyanın belli merkezlerinde enerji yoğunluğu yüksek bölgeler mevcut olup konumuzla ilgisi bulunmadığındn bu kadarla anlatılmıştır.Enerji yoğunluğu farklı bölgelerde günümüzde bazı olağaüstü hadiselerin zuhur edip ortaya çıkmasıda o yerin enerji potansiyeliyle bağlantılıdır.

Somut bir örnek olarak Hz.Musa A.s’ın Kızıldeniz’i yarması verilebilir ki orada da büyük enerji yoğunluğu bulunur.


Prof.Dr.Ahmet Maranki

Etiketler:

Paylaş:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore