Sadece Gerçek logo

Endülüs’teki papazların ilim hırsızlığı ve Oryantalizm’in etkileri

Endülüsteki papazların, ilim hırsızlığı ve oryantalizmin etkileri

Avrupalılar birçok buluşu kendilerine mal ekmekten çekinmediler, bazı gerçekleri görmezden geldiler ve göz göre göre inkar ettiler.

”Kan dolaşımı” deyince ”Harvey” (1578-1657),

”Gezegen hareketleri” deyince ”Kepler” (1571-1657) ve ”Kopernik (1473-1542)

”Yer çekimi” deyince ”Newton” (1642-1727)

”Atom” denilince Eınsteın (1879-1955) v.b’lerini hatırlar olduk. Çünkü gözlerimizi Avrupa’ya çevirmiş, adeta kendimizi göremez olmuştuk. Oysa Avrupa bizim olanları kendine mal edip, dönüştürüp tekrar bize sattı. Yer çekiminin olduğu bile şaibeli iken, bize meşhur elma hikayesiyle yer çekimi ve pozitif bilimleri sundu.Mesela ”Konstantin” (1016-1087) adlı bir papaz ”Ali Bin Abbas’ın ” Kitab’ül Meliki ” adlı eserini alıp latinceye çevirip kendi eseriymiş gibi adını da ”Liber Pantegni” adıyla piyasaya sürmüştür.

Bu sahtekarlığı ”Stephan” isimli bir papaz olaydan 40 yıl sonra gün yüzüne çıkardı.Bunu böylece öğrendik.

Yine öğrendik ki Avrupa’ya ilmin geçişinde ilmin köprüsü olan Endülüs’te ilim hırsızlığını önlemek için ”Sevilla’da 13.yy’da kanun çıkarılmıştı. (1)

Bugün İspanya Sınırları Olan Topraklarda Kurulmuş Olan, Endülüs Medeniyetinden Kalmış Kurtuba (Córdoba)’daki Büyük Cami

 

 

Müslüman Bir Bilim Adamı İbnünnefis

Küçük Kan Dolaşımını Avrupalılardan 300 sene kadar önce İbnünnefis adlı müslüman bilim adamı keşfetmiştir. İbni Sina Kanun adlı eserinde bunu detaylarıyla anlatmıştır. (2)

 

İbni Fazıl Kimdir ?

Halife Harun Reşid’in Vezirinin Oğludur. 794 Yılında İlk Kağıt Fabrikasını Kuran Kişidir. Bu Fabrikayı Sırası İle M.s 800 Yılında Mısır 950’de Endülüs Takip Etti. Avrupa’da Genelinde Kağıt Fabrikası 1100 Yılında, Bizans’ta 1102’de Sicilya’da 1228’de, Almanya’da ve İngiltere’de de 1309’da Kağıt Fabrikaları Kurulmuştur.(3)Nobel ödüllü ünlü Fransız fizikçi Pierre Cuire:”‘Endülüs’ten bize 30 kitap kaldı, atomu parçalayabildik. Eğer yakılan bir milyon kitabın yarısı kalmış olsaydı, bugün çoktan uzayda galaksiler arasında seyahat ediyorduk.” demişti.(4)

İbni Sina Kimdir ? (980-1037)

Tıbba birçok yenilik getiren ” Kanun ” adlı kitabının islam dünyasında olduğu kadar, Avrupa’da da tıbben temel kitabı olmuş bu kitaba Avrupalılar tarafından ”Tıbbın İncili” ünvanı verilmiştir.600 sene boyunca Avrupa üniversitelerinde ders kitabı olarak okutulmuştur.

İbni Sina tıp dahil 29 ayrı konuda ki keşifleriyle Avrupalı ilim adamlarına öncülük etmiş bir ilim adamıdır. (5)

 

İbni_Sina_Heykeli_Ankara


İbni Sina ve İtikad Sorunları:

İbni Sina’nın tıp sahasında hizmetleri olmuştur. Ancak, Yunan filozoflarının tesirinde kalarak onlar gibi âlemin ezeli olduğunu söyleyerek dalalete düştüğü Mearif-i Ledünniyye de yazılıdır.

 

 

Ahlak-ı Alai kitabında da, (İbni Sina, Muad kitabında kıyamette dirilmeyi inkâr ediyor) diyor.

Ahmed Asım efendi hazretleri, Emali şerhinde buyuruyor ki:
(Âlem, bütün parçaları ile birlikte hadistir, yani yok iken sonradan yaratılmıştır. Fakat Aristo, Farabi ve İbni Sina maddenin kadim olduğunu söylediler.)

İmam-ı Gazali hazretleri de, Yunan filozofları gibi, Farabi ve İbni Sina’nın da dalalete düştüklerini bildirmiştir. (El-Munkız)

İmam-ı Rabbani hazretleri de, imam-ı Gazali hazretlerinden naklen aynı şeyleri bildiriyor. (Mektubat)

Dipnotlar:

1) Bilime Yön Veren İslam Alimleri, Cilt:1, Sayfa: 10, Baskı: Dergah Ofset
2) Bilime yön veren islam alimleri, Cilt: 1, Sayfa: 6, Baskı: Dergah Ofset
3) Bilime yön veren islam alimleri, Cilt: 1, Sayfa: 6, Baskı: Dergah Ofset

4) Doğuştan Günümüze Büyük İslam Tarihi, Çağ yay. Cilt 4
5) Bilime yön veren islam alimleri Cilt: 1, Sayfa: 6, Baskı: Dergah Ofset

Bizi Takip Edin
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore