Sadece Gerçek logo

İnsanlara çip takmak mümkün mü?

İnsanlara çip takmak mümkün mü?

İnsan davranışını kontrol etmek isteyenler, hayvan deneylerinde bunu gerçekleştirmişlerdir. FM radyo kanalı ile sinyaller alabilen ve nakledebilen minyatür elektrotlar hayvan kafasına yerleştiriliyor. Maymunda cinsel saldırganlık, boğada aniden durma komutu verme deneyleri başarılı oldu. Yunus balıkları yönetilebildi. (Balıkçılar tarafından ‘Aydın’ ismi takılan Rus yunus balığının, sık sık ABD dinleme istasyonunun bulunduğu Sinop sahillerine gelmesi gibi!..)ABD’de beynin elektronik uyarılması zihinsel özürlülerde ve eşcinsellerde araştırılmıştır. James Olds isimli araştırmacı, beynin hipotalamus bölgesine elektronik implant yerleştirerek eşcinselleri kontrol etmeyi başardı. Hastalarda korku, heyecan, halüsinasyon oluşturarak davranışlarını ödüllendirdi veya cezalandırdı.

Zihin özürlülere de benzer deneyler yapıldı. Bu çalışmalar çok tartışıldı. ”Bilimin iyiliği değil, hastanın iyiliği ön planda tutulması” etik kuralına göre çalışmalar durduruldu. FM radyo kanalında sinyaller alabilen ve nakledebilen bu uzaktan beynin elektronik uyarılması ateşli tartışmalara konu oldu.Hatta Fransa’da, her doğan çocuğa kimliğini belirtir elektronik parça yerleştirerek ömür boyu nerede olduğunu izleyebiliriz tezi bile ortaya atıldı. İnsanın robot gibi tuşlarla kontrol edilmesi çok tehlikeli bir gelişmeydi.

RFID çiplerinin içeriğini anlatan resim

Elektronik implantı (Stimoreceiver) bulan Dr. Delgado, beynin amigdala ve hipokampus gibi alanlarını canlandırıp neşe, tuhaf duygu, renkli görüntü gözlemlediğini kayıt ederek kitabında açıkladı. Radyohipnotik beyinler arası kontrol projesi, elektronik hipnoz yapmayı amaçlamaktadır.Bu projede kişiye istemediği şeyleri yaptırmak mümkün hale gelecektir.Tuşlarla kontrol edilen insana ne yaptırılmaz ki!

Elektromanyetik Enerjinin Kullanılması

Bugün psikiyatride beynin ürettiği sinyalleri kaydederek beyin fonksiyonel görüntülemesi yapılabilmektedir. Klasik EEG’nin analog sinyallerin sayısallaştırılmasıyla, bilgisayar devriminden sonra beyin haritası çıkarılabiliyor.

Resim 3: EEG (Elektroensefalografi) çekiminden bir kare 
Resim 3: EEG (Elektroensefalografi) çekiminden bir kare

Beynin hastalıklı alanlarını görüntülebiliyoruz. Tanı ve tedaviyi güçlendirmek için işe yarayan bir yöntemdir.Hatta ilaç tedavisinin yararlılığını, hastayı izlerken görselleştirmiş oluyoruz. Elektromanyetik enerjinin tedavide kullanımı yeni gelişmelerdendir. TMS denilen bir yöntemle ilgili araştırmalar halen sürmektedir. Beynin ön bölgesine elektromanyetik uyarı vererek depresyonu tedavi etme projesi, elektroşok tedavisine alternatif olarak işe yarayacak gibi görünmektedir.Sonuç olarak insan zihninin uzaktan kontrol edilmesi, dünya için sosyal ve politik etkileri çok fazla olacak gelişmeleri getirecektir.(1)

Resim 4: Hipotalamus bölgesini gösteren bir resim.wepb
Resim 4: Hipotalamus bölgesini gösteren bir resim

 

“Radyohipnotik beyinler arası kontrol projesi, elektronik hipnoz yapmayı amaçlamaktır. Bu projede kişiye istemediği şeyleri yaptırmak mümkün hale gelecektir. Tuşlarla kontrol edilen insana neler yaptırılmaz ki!

-Prof. Dr. Nevzat Tarhan

“CIA’da senelerdir, ‘Uyuyan Güzel’ kod adlı bir araştırma operasyonu yürütülüyor. Amaç, insan beyninin uzaktan kumandası, yönetilmesi ve yönlendirilmesi… Pentagon, bu operasyon hakkında hiçbir teknik bilgi vermiyor. Açıklama şu: ‘Bugün ABD Başkanı bile bu araştırmalarla ilgili bilgi alamaz.”

-Sıtkı Uluç, AA Brüksel Temsilcisi

“EMF sinyalleri ile insanlar uzaktan tespit edildiği gibi öldürülebiliyor. Psikotronik silah 320 kilometre mesafeden insan üzerinde etki yapabiliyor, metabolizmayı etkileyerek ölüme yol açıyor.”

-Erol Erkmen, TUVPO Başkanı

RFID Nedir ? RFID Teknolojileri

Radyo Frekanslı Tanıma (Radio Frequency Identification-RFID) teknolojisi, canlı ve cansız her türlü nesnenin dokunmadan belirli bir mesafeden tanınmasında ve izlenmesinde kullanılır. RFID teknolojileri giderek artan büyük bir oranda dünya genelinde ve ülkemizde yaygınlaşmakta ve birçok sektörde kullanılmaktadır. Otomotiv, akaryakıt, lojistik, perakendecilik, tarım, sağlık, ilaç, tekstil, finans, bankacılık, enerji, kamu, üretim, güvenlik, turizm gibi birçok sektörde geniş uygulama alanlarında aktif ve yaygın olarak kullanılmaktadır.

RFID teknolojiler operasyonel maliyetleri oldukça azaltmakta, iş akışlarını hızlandırmakta, verimliliği ve karlılığı artırmaktadır. RFID teknolojisi 4 temel bileşenden oluşur:

1- RFID Etiket (çip ve anten’den oluşur)
2- RFID Yazıcı
3- RFID Okuyucu
4- Programlama Aracı

RFID Etiketler

RFID etiket (tag), tanınmak istenen nesnelerin (ürün, paket, taşıt, insan, hayvan, vd.) üzerine veya içine doğrudan yerleştirilir. RFID etiketin içindeki çipe kaydedilmiş bilgileri okumak için gerekli iletişim, okuyucu ile etiket içinde bulunan anten aracılığıyla radyo frekans (RF) sinyalleriyle sağlanır. RFID etiket, okuma alanına girdiğinde okuyucu tarafından algılanır ve çipinin kendi koduyla birlikte içinde kayıtlı bilgileri anteni vasıtasıyla okuyucuya kablosuz ve temassız olarak gönderir.

Enerjiyi alma yöntemine bağlı olarak, etiketler aktif, pasif ve yarı pasif olmak üzere üçe ayrılır. Aktif RFID etiketlerde, iletişim ve işlem için enerji kaynağı bulunurken, pasif RFID etiketler gerekli enerjiyi okuyucudan alırlar. Okuyucunun çiple haberleşmesini RFID etikette bulunan anten sağlar. RFID etiketler fiziksel olarak birçok şekilde tasarlanabilmektedir. Plastik ve kağıt etiketler ihtiyaca göre değişik şekil, büyüklük ve ambalajlarla imal edilmektedir.

RFID çiplerin kendilerinin tekil bir kimlik kodu vardır (unique ID code) ve içine tanınmak istenen nesnelerle ilgili her türlü bilgi kaydedilebilir. RFID çiplerin bellek kapasiteleri uygulamaya/ihtiyaca göre belirlenebilmektedir. Nesnelerin ismi, ürün kodu, vb bilgiler en fazla 1K seviyesinde bellek kapasitesiyle çözülebilmektedir. Yüksek bellek kapasitesi, nesne hakkında çok fazla bilgi yüklenmek veya uygulamaya bağlı olarak nesneleri izleme veya takip bilgilerinin sürekli kaydedilmek istendiğinde gerekli olmaktadır.RFID çiplerin kopyalanması oldukça zordur. Her çipin üretici tarafından belirlenmiş bir tekil (unique ID number) kimlik numarası/kodu vardır. RFID etiketlere birden fazla koruma seviyesi koyulabilmektedir. Güvenlik teknolojileri kullanılarak çip içindeki bilgilere erişim engellenebilmekte, çip kilitlenebilmekte veya kullanılamaz hale getirilebilmektedir.

RFID Okuyucular

RFID okuyucular elle taşınabilir, araca monteli ve sabit olmak üzere 3 çeşittir. Etiketlerin kodlarının ve içinde kayıtlı bilgilerin okunup sisteme iletilmesi görevini görürler. Okuyucular da çiplerin sahip oldukları standartlara (ISO 14443, ISO 15693 gibi) göre çalışmaktadır. RFID okuyucunun okuma kapasitesi; çipin frekansına, gücüne, RFID etiketin aktif veya pasif olmasına, antenin hassasiyetine, ortamda sıvı veya metal olup olmamasına gibi birçok etkene bağlıdır. Okunup yazılabilen etiketlerde okuma kapasitesi genelde yazma kapasitesinden daha yüksektir. Aktif RFID çipler de pasif RFID çiplere kıyasla daha geniş kapsama alanına sahiptir.RFID Yazıcılar

RFID yazıcıların da okuyucular gibi sabit ve taşınabilir modelleri bulunmaktadır. RFID yazıcılar, etiketlerin içindeki çiplere bilgi kaydedilmesinde, bilgilerin okunmasında ve güncellenmesinde kullanılırlar. Masaüstü, dizüstü ve el bilgisayarlarına kablolu veya kablosuz bağlanabilmektedirler. RFID etiketin içindeki çipe bilgi kaydetmenin yanında, etiketi de basan RFID yazıcılar da bulunmaktadır.(2)

Dipnotlar: 

1-) Zihin Kontrol / Ömer Özkaya Syf: 97,98,99 Pegasus Yayınları
2-) http://www.rfid-turkiye.com

Bu kadar veriden ve açıklamadan sonra dünyaca ünlü ekonomi dergisi “Forbes’ın” bu konuya değinmiş olduğu bir haber bağlantısı ve birde deri altına çip yerleştirmenin uygulanış videosunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Forbes’ın haberi için aşağıdaki linke tıklayın.
Bizi Takip Edin
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore