Sadece Gerçek logo

Alak suresi perçem mucizesi

Alak suresi mucizesi


Abdulmecid El-Zidani ‘Ve Yarın İman Çağı’ isimli kitabında Allahu Teala’nın yüce kitabında yer alan ‘perçeminden yakalarız’ ibaresinin sırrını açıklıyor.


Mucizelerle dolu yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim keşfedilmeye devam ediyor. Kur’an-ı Kerim üzerine bilimsel çalışmalar yapan Yemenli yazar Abdulmecid El-Zidani yeni kitabında Alak Suresi’nin 15 ve 16. ayetlerinde neden ‘alın/perçem’ kelimesinin geçtiğini Allahu Teala’nın ‘alından/perçeminden yakalarız’ ayeti kerimesi ile aslında neyi kasdettiğini açıklamaya çalışıyor. Yazar kitabında konuyu aydınlatma gayesiyle Kanadalı bir bilim adamının alnın tam ardında beynin yalan ve hataları emreden kısmının olduğunu ortaya koyan araştırmasına yer veriyor. ‘Ve Yarın İman Çağı’ isimli kitabında Şeyh Abdulmecid El-Zidani Alak Suresi hakkında şöyle diyor;


كلا لئن لم ينته لنسفعا باالناصية * ناصية كاذبة خاطئة

(Hayır, hayır! Eğer vazgeçmezse, derhal onu perçeminden o yalancı, günahkar alnından yakalarız cehenneme atarız) ayetlerini daima okuyordum. Nasıye, başın ön tarafıdır. Kendime soruyor ve sonra da şöyle dua ediyordum; ‘Allah’ım bana bunun manasını aç. Neden yalancı ve günahkar alın/perçem dedin?’ Bunu on sene boyunca düşündüm. Şaşkınlık içindeydim. Tefsir kitaplarına başvurduğumda tefsircilerin tümünün şöyle dediğini görüyordum; ‘buradaki kasıt yalancı bir alın değildir. Burada mecazi bir anlam vardır. Hakiki bir anlam yoktur. Alın/perçem başın ön tarafı olduğu için alnın sahibi kasdedilerek yalan sıfatı yüklenmiştir. Şaşkınlığım Kanadalı bir bilimadamının alın hakkında yaptığı bir araştırmayı Kahire’de düzenlediği bir tıbbi konferansta sunmasına kadar sürdü. Bu araştırmasında bilim adamı şöyle diyor;‘Sadece 50 yıldır şunu keşfettik ki yalan ve hatalardan beynin, direk alnın/perçem altında kalan kısmı sorumludur. Bu kısım kararları almanın kaynağıdır. Beynin direk kemiğin altında kalan bu kısmı kesilirse insanın bağımsız iradesi olmaz ve seçemez. Çünkü orası seçim mekanı. Allahu Teala; ‘alından yakalarız’ diye buyuruyor. Yani onu alır ve günahlarıyla yakarız. İlmin büyük ilerleme kaydetmesinden sonra hayvanlarda alındaki bu kısmın zayıf ve küçük olduğu, hayvanların onu yönetip yönlendirme gücüne sahip olmadığını buldular. Allahu Teala bu noktaya şu ayeti kerimede işaret etmektedir;


‘Yeryüzünde bulunan hiçbir canlı yoktur ki, Allah, onun pençeminden tutmuş olmasın’. (Hud Suresi-56).

Bir hadis-i şerifte de şöyle geçmektedir; 

Hadis No : 1833, Ravi: İbnu Mes’ud;  

Kimin sıkıntısı artarsa şu duayı okusun: “Allahım ben senin kulunum, kulunun oğluyum, cariyenin oğluyum, senin avucunun içindeyim, alnım senin elinde. Hakkımdaki hükmün caridir. Kazan ne olursa hakkımda adalettir. Kendini tesmiye ettiğin veya kitabında indirdiğin veya nezdinde mevcut gayb hazinesinden seçtiğin, sana ait her bir isim adına senden Kur’an’ı kalbimin baharı, sıkıntı ve gamlarımın atılma vesilesi kılmam dilerim.” Bu duayı okuyan her kulun gam ve sıkıntısını Allah gidermiş, yerine ferahlık vermiştir.” 

[Rezin ilavesi, (Hadis Mecmau’z Zevaid’de (10,136) mevcuttur. Hakimin Müstedrek’inde de (1,509) kaydedilmiş.]  Kaynak: Rezin

Allah’ın koyduğu ilahi hikmet ki bu alın secdeye varıp Allah’a boyun eğmektedir. 


Ebû Hüreyre (radıyallâhu anh) anlatıyor: “Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: 
“Kul Rabbine en yakın olduğu an, secde anıdır, öyle ise secdede duayı çok yapın.” (Müslim; Ebû Dâvud)

Etiketler:

Paylaş:

Bizi Takip Edin
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore