Sadece Gerçek logo

B’nai B’rith nedir?

B’nai B’rith nedir

Siyonizmin Beyni B’NAİ B’RİTH (Ahit’in Çocukları)

“B’nai Brith, Birleşmiş Milletler’de yer alan çok sayıda üyesiyle Yahudi organizasyonlarının koordine edildiği bir merkez olarak bilinir. İsrail’in menfaatleri ve yahudilerin genel sorunlarının halli için ülke liderleriyle iletişim kurar.” (Encyclopedia Britannica c.3, sh.819)

B’nai B’rith, İbranice’de “Ahit’in Çocukları” anlamına gelir. Sa­dece Yahudiler’in üye olabildiği dünyanın en etkili siyonist teşkilatıdır. 1843’te 1-2 Alman Yahudisi tarafından New York’ta resmileştirilen bu örgütün temel amacı, Siyonizmin dünya çapındaki menfaatlerini sağlamaktır. B’nai B’rith dünya çapında yürüttüğü propaganda, lobi ve baskı yöntemleri ile Yahudiliğin çıkarlarını korur. İsrail devletinin kurulmasında da, B’nai B’rith aktif rol almıştır.

“II. Dünya Savaşı sırasında B’nai B’rith başkanı Henry Mosky, 1942’de Alman Yahudisi Nahum Goldman, İsrail Cumhurbaşkanı Weizman ve Siyonist lider Wise ile gizli plân yapmış, Amerika’nın Siyonizmi açık desteklemesi kararını almışlardır. ” (The Lobby, Edward Tiuman, sh.23)
B’nai B’rith 1938’de, dört önemli Yahudi organizasyonunun taktikleri­ni, savunma plânlarını hazırlayan Genel Yahudi Kurultayı’nı oluşturdu. Hemen arkasından faaliyetlerini çoğaltan örgüt, B’nai B’rith Dergisi (1924-1939), Aylık Ulusal Yahudi Dergisi (1886-1907), B’nai B’rith Haberleri (1908-1924) gibi yayınlarla tüm ülkelerde Siyonizm propagandası yapmaya başladı. Yahudi gençler için dinsel ve ırkçı eğitim yapan merkezler meydana getirdi. Bunlardan en önemlisi olan “Aleph Zadik Aleph” adlı teşkilat vasıtasıyla 13-21 yaş gruplarına Siyonizm düşüncesini empoze etti.

B’nai B’rith üyeleri sadece kendilerinin girebildiği “loca” adını verdik­leri yerlerde toplanırlar. Örgüte girecek Yahudiler’e “Tekris Töreni” yapılır. Üyeler birbirlerine Masonluktaki gibi “Birader” derler ve karşılaştıklarında birbirlerini yine masonlar gibi özel işaretlerle tanırlar. Aynı Masonlarda olduğu gibi önemli kararlar loca başkanlarının bir araya geldiği “Süprem Konsey” toplantılarında alınır.

B’nai B’rith, Masonluk ve Bilderberg Grup gibi Siyonist teşkilatların beynidir. Bunlarla işbirliği içinde dünya siyaseti ve ekonomisi­ni yönlendiren kritik kararlar alır. Tüm Yahudi organizasyonları B’nai B’rith’e bağlıdır. Böylece örgüt bütün Yahudilerin ve özellikle İsrail’in çalışmalarından ve karşılaştıkları sorunlardan anında haberdar olur.

Britannica Ansiklopedisi B’nai B’rith hakkında şunları yazıyor:

“B’nai B’rith, Birleşmiş Milletler’de yer alan çok sayıda üyesiyle Yahudi organizasyonlarının koordine edildiği bîr merkez olarak bilinir. İsrail’in menfaatleri ve Yahudilerin genel sorunlarının halli için ülke liderleriyle iletişim kurar.”

Aynı zamanda Birleşmiş Milletler’de en önemli noktalarda bulunan üyeleri sayesinde uluslararası kararları istediği şekilde yönlendirir. İletişim kurulan bu liderlerin kimler olduğunu tahmin etmek güç değil. Tüm ülkelerde kolu olan B’nai B’riht her siyonist örgüt gibi onu sevimli gösterecek, faaliyetlerine paravan teşkil edecek hizmet ve yardım çalışmaları yapar. Türkiye’deki B’nai B’rith teşkilatının göstermelik adı da “Fakirleri Koruma Derneği” dir. Bütün üyeleri Yahudi olan derneğe Yahudi cemaatinin sadece en seçkinleri kabul edilir.

Kaynak: Masonluk ve Ka­pitalizm, Araştırma Yayıncılık, 2. Basım İst. 1992, S. 129-133)

Bizi Takip Edin
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore