Sadece Gerçek logo

İslam’da Boks Haram Mıdır?

İslam'da Boks haram mıdır?

Boks bir spor değil, zulümdür. Boks kesinlikle haramdır. Bir Müslüman bununla uğraşamaz. Bir Müslüman bedene zarar veren, sağlığa zarar veren hiçbir şeyi doğru kabul edemez ve yapamaz. İşte ikna olmayan veya neden böyle dediğimizi merak edenler, buyurun size kaynaklar;

1-) “Kişi ne kendi nefsine, ne de başkasına zarar veremez.”(İbn Mace, Ahkam, 17 / Hadis-i Şerif) denilmektedir. Buna göre “zarar ve zarara mukabil zarar yoktur. (Mecelle madde. 19)

2-) Peygamber s.a.v imam Ahmet İbn Hanbel’in rivayet ettiği sahih bir hadiste şöyle buyurmaktadır :

“ Zarar vermek yoktur, zarara uğramak ta yoktur.” (Hadis-i Şerif / Hakim : 2 / 57 – 58 – Beyhaki : 6 / 69 – 70 – Albani Sahiha :1 / 443 – 250)
3-)
Hz. Cabir, “Resulüllah bizi yüzü damgalamaktan ve yüze vurmaktan sakındırdı.”(Hadis-i Şerif / Müslim, Libas, 106).

4-) Yine Hz. Cabir’in bildirdiğine göre, bir gün Hz. Peygamber (a.s.m), yüzü damgalanmış bir eşeği görünce, “Bunun yapana lanet olsun.” diyerek tepki gösterdi. (Müslim, Libas, 107).

5-) Ebu Said el-Hudrî’nin bildirdiğine göre Hz. Peygamber (a.s.m) şöyle buyurmuştur: “Biriniz kardeşiyle kavga ederse, yüzüne vurmaktan sakınsın.”(Mecmau’z-Zevaid, 8/106).

6-) Boksta vuruşmak ve rakibe eziyet etmek kasdı vardır. İki insanı karşı karşıya getirerek eziyet ettirmek haramdır. (Envarül Ebrar / İmam- Şafii) 

7-) İslam dininde horoz, teke, deve, koç ve boğaları dövüştürmek -hayvanlara eziyet verdiğinden- caiz görülmemiştir. Hayvanların eziyet görmesine izin vermeyen dinimizin, yeryüzü halifesi ve varlıkların en üstünü olan insanların birbirini dövmesine ve eziyet etmesine müsaade etmesi düşünülemez. (bk. Yusuf Erdebîlî, Envaru’l-Ebrar, II/388, Halil Günenç, Günümüz Meselelerine Fetvalar, s. 199)
Tabi bu sporu hobi olarak yapanlar, spor yapmayalım mı diyebilirler. Spor yapın ama dinimizce yasak olmayan ve insan sağlığına zararı olmayan sporları yapın.
Örnek verecek olursak; güreş, yüzme, atıcılık, binicilik v.s..

Hayvanlara da acımak ve iyilik etmek gerekir. Peygamber efendimiz; (Merhametli olmadan imanlı olamazsınız) buyurunca, oradakiler, (Ya Resulallah, hepimiz merhametliyiz) dediklerinde, (Yalnız insanlara değil, bütün mahlûkata merhametli olmak gerekir)buyurdu. (Hadis-i Şerif – Taberani)

Bu hadis-i şerife göre hayvana bile işkence haramken, eşref-i mahluk olan insana yapılan işkencenin helal olmasını nasıl bekleriz? Son söz olarak yine söylüyoruz. Boks haramdır!

İslam'da Boks Haram Mıdır?

Affedersiniz köpek dövüştürür gibi insanları dövüştürülüyor, birileri de para vererek büyük bir iştahla seyrediyor. Aslında bu görüntüler, bu şiddet asrında insanlığın ne kadar vahşileştiğinin bir göstergesidir.

Bizi Takip Edin
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore