Sadece Gerçek logo

Yahudilerin Lideri Fatyun Kimdir?

Yahudilerin Lideri Fatyun Kimdir

Yahudilerin reisi olduğu belirtilen Fatyûn neler yapmıştır ? Müslümanlar, Yahudileri nasıl zillletten ve namussuzluktan kurtarmışlardır? Dönmeler ve Dönmelik Tarihi adlı kitaptan alıntılıyoruz:

”Hz. Muhammed (Sallallahu aleyhi ve sellem) Mekke’den Medine’ye hicret buyurduğu sırada Medine Yahudileri, Fatyûn isminde gayet ahlâksız bir reisin idaresinde vaziyete hakimdiler. Fatyûn hain ve zalimdi. Bu adam, evlenecek her kızın mutlaka kendi evinde bir gece geçirmesini istemiş.. ve bunu kabul ettirmişti: Yahudiler bu namus dışı harekete tahammül ediyorlardı. Aynı hareket Ensar’a da tahmil (yükletilmek) edilmek istenildiğinden bunlar derhal isyan etmişlerdi. Ensar’ın reisi, bu durum karşısında isyan edip Fatyûn’u öldürmeye muvaffak olmuştur.”(1)Bu ahlâk dışı olayı, bütün Yahudilerin kabul etmesi, ‘belki de’ mümkün değildir ama kabul edenlerin var olduğunu da yukarıda yazılanlardan öğreniyoruz. Yahudilerin istemeyerek de olsa, boyun eğmek zorunda kaldıkları bu olaydan, ancak Medineli Müslümanlar sayesinde kurtuldukları ve putperestlere olduğu kadar ehl-i kitaptan olanlara da hidayet yolunu gösterdikleri malumdur.

”Hz. Muhammed, (Sallallahu aleyhi ve sellem) Medine’ye hicret ettikten sonra, Yahudilerin reislerini yanına celbetmiş, onlarla bir dostluk ve ittifak muahedesi akdeylemiş, fakat Yahudiler çeşitli bahanelerle bu muahedeyi bozup Müslümanların aleyhine dönmüşlerdir. Bütün ticaret merkezlerini elde edip, Müslümanlara fahiş faizlerle borç para vererek onları müşkil duruma sokmuş ve rehin olarak Müslüman çocuklarını istemişlerdir. Medine’nin en kıymet topraklarını ellerine geçirmek suretiyle servet sahibi olan Yahudiler, zina ve kumara son derece düşkünlük göstermişlerdir.”(2)

Bununla ilgili olarak Talmud’dan bir maddeyi burada zikretmekte fayda görüyorum. Madde şöyledir:

”Eğer Yahudi olmayan bir insan zarurete düşerse, ona vereceğiniz paraya o kadar büyük faiz koyunuz ki; o adam altından kalkamasın, bütün malını satmaya mecbur olsun. Yahudi’nin bu gibi şeylerden istifade etmesini kendisinden başkasını ezmesini bilmesi şarttır.”(3)

 

Dipnotlar:

1-) Mevlana Şıbli, Asr-ı Saadet- İslam Tarihi (Mütercim Ömer Rıza) C.1, Syf: 281-282, İstanbul,1928
2-) Ziya Şakir, Türkiye Yahudileri, Syf: 15
3-) Şahap Tan, Yahudileri Tanıyalım, Syf: 85Kaynak:  Dr. Abdurrahman Küçük, Dönmeler ve Dönmelik Tarihi, Ötüken Neşriyat, İstanbul, Syf: 18

Bizi Takip Edin
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore