Avrupa tarihinden ahlak manzaraları

Avrupa tarihinden ahlak manzaraları


Tarihte ahlak ve medeni(!) Avrupa’dan manzaralar

* Bal piskoposu Heinrich (Haynrih) 1238’de öldüğü zaman arkasında müteaddit (birçok) analardan yirmi tane babasız çocuğu bırakmıştır.


* Orta zamandaki ahlaksızlığın tasviri çok güçtür. Mesela Nördlingen şehri belediye meclisi 1472’de papazların umumhanelere girmelerini men etmeye cesaret edemeyerek sadece bütün gece orada kalmalarını yasak etmiştir.

* Manastırlardaki rahibeleri fuhuştan men için belediyeler her sene birçok tedbirler alır, emirnameler neşreder, fakat bir netice alamazdı.


Avrupa tarihinden ahlak manzaraları

* Fransız asilzadelerinden biri ile evlenerek Fransız kralının sarayında uzun bir ömür süren ve sonra hatıralarını neşreden Alman prenses Lisolette von der Pfalz. 21 Kasım 1720 tarihinde şunları yazıyor:

«Veliaht istese saray kadınları gidip onun ayaklarını öpecekler. Abdest ederken bile kendisini yalnız bırakmıyorlar. Geçen gün sıkıştığı için bir kadın grubunun yanından ayrılmak istiyordu. Onlar bırakmadılar ve işini orada görmesini rica ettiler ve bu müddet zarfında onu seyrettiler».

Kaynak: 

Resimli Tarih Mecmuası, Yıl:Şubat 1951, Sayı:14, Syf: 586

Etiketler:

Paylaş:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore