Sadece Gerçek logo

Bozulmuş Tevrat’ta eşek kurtarma emri

Bozulmuş Tevrat'ta eşek kurtarma emri


Mitsva, Tevrat’ta geçen ve Musevilerin uymakla yükümlü oldukları yap veya yapma şeklindeki emirler dizisi. Tevrat’ta toplam 613 adet mistva bulunmaktadır. Cennete girmek için Musa’nın öğütlediği On Emir dışında bu mitsvalara da uyulması gerekmektedir.

Mitsva: Tora, Yahudiler’e bir eşeğin behor yavrusunu bir kuzu veya ya da oğlak karşılığında kurtarma emrini vermiştir. Eşeğin sahibi, eşeğin yerine bu davar yavrusunu koyarak veya Koen’e onun parasal karşılığını vererek hayvanı kurtarır. Eşeğin sahibi bu hayvandan hiçbir yarar sağlayamaz. Eğer bir kişi eşeği belirtilen şekilde kurtarmazsa onun boynunu ensesinden vurmalıdır. (Şemot 13:13) 


Bozulmuş Tevrat'ta eşek kurtarma emri


Eski Mısır, cinsel ahlaksızlığın alıp yürüdüğü bir yerdi. Peygamber Yehezkel(Hezekiel) bunu, Mısırlılar’ı bedenleri eşek bedeni sözleriyle tanımlayarak dile getirmiştir. 


Eşek sözcüğünün İbranice karşılığı olan Hamor, Homriyut – Maddiyatçılık, Fiziksellik, Kontrol Altına Alınmamış Hayvanilik sözcüğüyle aynı kökten gelir. Dolayısıyla eşek, fiziksel arzulara teslim olmayı simgeler ve bu nedenle Yehezkel Mısırlılar’ı eşeğe benzetmektedir.

Etiketler:

Paylaş:

Bizi Takip Edin
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore