Sadece Gerçek logo

Çin’in İlk İmparatoru Qin Shi Huang: Bir İmparatorluğun Doğuşu

Çin'in İlk İmparatoru Qin Shi Huang: Bir İmparatorluğun Doğuşu
Çin Şi Huang, M.Ö. 221 de birleşen Çin’in ilk imparatoru oldu. İmparator Çin ülkede reformlar yaptı, Çin Seddi’ni ve kendisi için Şian’da gerçek insan boyutunda binlerce terakota asker* tarafından korunan muazzam bir mezar inşa ettirdi. Kudretini pekiştirmek için kullandığı yöntemse insafsız ve yasakçı olmaktı. M.Ö. 213’te Çin rejiminin geçmiştekilerle karşılaştırılıp eleştirilmesinin önüne geçmek için bütün kitapların yok edilmesini emretmesiyle kötü şöhreti iyiden iyiye yayıldı. Sadece tıp, kehanet ve hanedanlık tarihi kitapları alevlerden kurtulabilmişti.


Eski kayıtlardan bahsetmeye cüret edenler halkın gözü önünde idam ediliyor ve Çin’in yönetimine şüpheyle bakan kişilerin aileleri tamamen ortadan kaldırılıyordu. Yasaklanan eserlere sahip oldukları ortaya çıkan vatandaşların ise yüzleri damgalanıyor ve Çin Seddi’nde işçi olmaya mahkum ediliyorlardı. Okumuş kişilerden oluşan bir grup, imparatora karşı söylemlerini dile getirdiğinde ise mahkemeye çıkarılmış ve akabinde içlerinden 460’ı diri diri gömülmüştü.

İmparator Çin’in ölümsüzlük arayışı

Çin yaşlandıkça, hayat iksirini bulma arzusuyla yanıp tutuşur oldu. İmparatorluğun en bilge adamları ölümsüzlük iksirini bulmak için çalışırken başaramadıklarında bazıları idam ediliyordu. Giderek içine kapanan Çin ise farklı yerleşkeleri arasında tüneller yoluyla hareket etmeye başlayarak insanlardan ve devlet sorumluluklarından elini eteğini iyice çekmişti. Sonunda M.Ö. 211’de ölümsüzlük vereceğini düşünerek aldığı civadan zehirlenerek öldü.

*Terakota asker: Pişmiş kil bazlı kahverengimsi kızıl renkli, mat seramikten askerler (e.n.)

Tarihe bakıldığın da zalimlerin zulmü ne kadar çok olsa da süresi bakımından sınırı vardır. Ve  her zalim, ne kadar kaçsalar da, ondan kurtulmak için denemedik yöntem bırakmasalar da, günü geldiğinde ölüm denen hakikatten kaçamayacaklar. Yakalandıkları zaman da alın perçemlerinden cehenneme fırlatılacakları, zalimlere dehşetli bir ihtar ve onların zulümlerine uğrayan mazlumlara da ilahi bir vaattir.  

Zalimler için yaşasın cehennem…

Kaynak:
Dünya’nın Kanlı Tarihi, Jacob Field, Çev: Gonca Öner, Maya Kitap, 1. Baskı, İstanbul-2015, Syf: 17-18
Bizi Takip Edin
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore