Sadece Gerçek logo

Süleyman mührü nedir? Davud Yıldızı nedir? Sion yıldızı nedir?

Süleyman mührü nedir? Davud Yıldızı nedir? Sion yıldızı nedir?

Bu simge hakkında çok çeşitli açıklamalar bulunmaktadır. Ancak bu açıklamaların doğruluğu olduğu gibi yanlışları da çoktur. Bu yıldız hakkındaki en doğru açıklama, onun ne iyi ne de kötü bir simge olduğudur. Onun sadece “anahtar” görevi gören bir simgeden ibaret olduğunu söylemek, en mantıklı ve elle tutulur açıklamadır.

Sembole Mührü Süleyman ya da Davud yıldızı denilmesinin sebebi şudur: Allah, şükretmesi sebebiyle tüm cinleri Hazreti Süleyman’ın emrine vermiştir. Hazreti Süleyman, Cinlerin kontrolünü ise bu sembolün olduğu ve ortasında çeşitli duaların yazılı olduğu bir yüzükle yapıyordu.


Hazreti Süleyman’a Allah tarafından verilen rüzgara ve cinlere hükmetme gücünü, büyüyle yaptığına inanan Yahudiler, Hz. Süleyman’ın kendi zamanında yasaklayarak, sakladığı büyü kitaplarını bulmuş ve bunun sonrasında da büyüyü dinlerinin bir parçası haline getirmişler ve başta İsrail olmak üzere, Yahudiler bu sembolü sahiplenmişlerdir.


Bu konu; Harut ve Marut adlı meleklerin insanlara büyüyü öğretmeleri gibi meseleler, Kur’an-ı Kerim’de Bakara Suresi 102. Ayet’inin tefsirinde geçmektedir.


Davud Yıldızı denmesinin sebebi ise Hz. Davud sebebiyledir. Hz. Davud ise Hz. Süleyman’ın babasıdır ve ikisi de peygamberdir. Peygamberliklerinin yanısıra devlet yöneticiliği de yapmışlardır. Bu sebepten ötürü Yahudiler Davud ve Süleyman peygamberi birlikte anarlar. Yahudiler bu hanedana, David ve Solomon hanedanı derler. Yahudiler dünyanın sonuna doğru, bekledikleri kurtarıcıyı Davud ve Süleyman soyundan geleceğine inanırlar.


Sion yıldızı denmesinin sebebi ise Siyonizm inancına dayandırılması sebebiyledir. Gerçek Siyonistler, köken olarak Yahudidir. Yahudilikte soy, anneden geçer. Kudüs’teki zeytindağını kutsal sayan Siyonistler, ona Sion dağı adını verirler. Siyonizm ise buradan gelmektedir. İsrail devleti’ni Siyonistlerin kurması sebebiyle, buna bazı gruplar tarafından Sion yıldızı da derler.


Öncelikle yazımızın başlığında da sizlerle paylaştığım yeşil renk üzerine beyaz hatlarla olan bir sancak ve bu sancaktaki Davud yıldızını ya da Süleyman mührünü sizlere açıklamakla işe başlayalım.

Süleyman mührü nedir? Davud Yıldızı nedir? Sion yıldızı nedir?

Barbaros Hayreddin Paşa’nın sancağını açıkladıktan sonra Mühr’ü Süleyman’ın onun sancağında ne işi olduğunu açıklamaya çalışalım. Daha önce de belirttiğim gibi bu sembol bir anahtardır. Olumsuz ya da olumlu bir etkisi tek başına yoktur. Ancak kullanıldığı yer ve amaç onun etkisini belirler. Hz. Süleyman Allah’ın izniyle rüzgara hükmeder, rüzgar onu istediği yere götürürdü. Barbaros Hayreddin Paşa, denizci olması ve rüzgarla her zaman birlikte olması sebebiyle, bu sembolü kullanarak, rüzgara karşı Hz. Süleyman’dan medet istediği de söylenen bir rivayettir.   


Bu sembol öyle bir sembol ki; onu büyü, negatif enerjilerin yayılması ve ifritlerle iletişime geçmek için kullanırsanız eğer, bu simge size kötülük kapısını aralar. Yine bu simgeyi; nazar, büyü ve ifrit ve marid adı verilen güçlü ve şeytani cinlerden korunmak amacıyla yapılan elbise, yüzük gibi eşyalarda kullanırsanız eğer, size iyilik kapısını aralar.

Bu ise her kişinin yapabileceği bir iş değildir. Bu bir ilimdir. Bu ilmin maharetlileri arasında iyiliğe çalışanlar olduğu gibi kötülüğe çalışanlar da vardır. Hatta bazıları iyi görünmelerine rağmen, aslında özünde kötülüğe çalışırlar. Bu konuya pek detaylı girmeyeceğim. Çünkü bu konunun detayları, bu yazının içeriğini olumsuz etkileyecektir. Bu konu ile ilgili daha fazla detay için, aşağıdaki bağlantı verilen içeriklerin resimlerine tıklayarak okuyabilirsiniz.

Cinler hakkında merak edilenler - 3

Cinler hakkında merak edilenler – 3

Mucize, keramet, istidraç arasındaki farklar
Mucize, keramet, istidraç arasındaki farklar
Mühr’ü Süleyman’ın diğer yönlerini açıklamaya devam edelim. Mühr’ü Süleyman ya da Davud yıldızı olarak bilinen bu sembol iki üçgenin birbirine ters istikamette, iç içe geçmesiyle oluşur. Davud yıldızı ile çoğu kez karıştırılan yıldız ise Selçuklu devletine atfedilen sekiz köşeli yıldızdır. Davud yıldızı 6 köşeli ve iki üçgen ile oluşurken, Selçuklu yıldızı iki karenin iç içe geçmesiyle oluştur ve sekiz köşelidir. Bu sekiz köşeli yıldızı Selçuklu döneminden kalma yapılarda görmek mümkündür. Anadolu’da birçok şehirde bu ize rastlamak mümkündür ve bizzat şahsım, Sivas’ta bu sembolü müşahade ettim. Siz de aşağıdaki resimden iki yıldız arasındaki farkı inceleyebilirsiniz.                            

       
Davud yıldızı, Süleyman mührü ve Selçuklu yıldızı
Gelelim merak edilen bir diğer konuya… Bu altı köşeli yıldızı bugün İsrail kullanıyor, Barbaros Hayreddin Paşa neden sancağında kullandı? Diye bir soru aklınıza geldiyse eğer, bir rivayete göre Barbaros Hayreddin Paşa’nın rüzgara hükmedebilme adına bu sembolü kullandığı söylenir. Ayrıca bilinmelidir ki bu sembolü sadece Barbaros Hayreddin Paşa’nın sancağında görmüyoruz. Anadolu Türk beyliklerinden; Karamanoğlu ve Candaroğulları gibi beyliklerin de sancağında bu işaret vardır.

Karamanoğlu beyliği ve Süleyman mührü
     Karamanoğulları beyliğinin sancağı
Candaroğulları beyliği bayrağı ve Süleyman mührü
Candaroğulları beyliğinin sancağı

Sadece Anadolu beyliklerinde de değil, Osmanlı’da Barbaros Hayreddin Paşa haricinde, bugün bile faaliyette olan İstanbul Üsküdar’da bulunan Valide-i Cedid Camii‘nde bile bu sembol, caminin giriş kapısının üstünde nakşedilmiş şekilde durur. Bu camii 2. Mustafa ve 3. Ahmet’in annesi olan Emetullah Râbi’a Gülnûş Sultan tarafından, Kayserili Mehmed Ağa‘ya üç yılda yaptırılmıştır. (1708-1711)Valide-i Cedid Camii, Davud Yıldızı
Altı köşeli yıldız açıkça görülmektedir.

Ayrıca bir diğer önemli nokta ise şudur. Mühr-ü Süleyman altı köşesi ile farklı farklı anlamlara gelmektedir. Ancak, Selçuklu yıldızı da İslam’ın manevi sırlarından olan 8 boyut kavramını sembolize eder. Sekiz boyutun ne olduğunu soracak olursanız, bunun cevabı İslam’ın kandilleri olan, hakiki alimlerdedir. Bizim gibi avam tabakaya ait olan gariplerin bu konu hakkında size verecek cevabı yok ne yazık ki…


Davud yıldızı ya da diğer adıyla Süleyman Mührü’nün anlamları yukarıdaki resimde bölümlenerek gösterilse de anlayamayanlar için detaylıca açıklayalım. 

Altı köşeli yıldızın üst noktası; Güneş, erkeklik, insanlar ve madde alemini, yani fiziği sembolize eder. Yıldızın alt noktası ise; ay, dişilik, cinler ve mana alemini, yani metafizik denilen kavramı sembolize eder.

Yıldızın sağında ve solunda bulunan dört köşe, dört element olan; ateş, su, toprak, hava elementlerini simgeler. 

Yıldızın ortasındaki boş bölge ise; Dünya’yı sembolize eder. Dünya ise insanlara ait olmasının yanısıra kesişimin sınır bölgesidir. Bu kesişim sebebiyle de fiziksel ve metafiziksel varlıkların iletişime geçmesine olanak tanır. Bu iletişim gerçekleştiğinde ise ortak alan denilen terim ortaya çıkar.

Tüm bunların yanında iç içe geçmiş üçgenin metafizik varlıklarla iletişim kurmak için bir anahtar olduğunu kabul etsek bile, tek anahtar bu değildir. Bir diğer anahtar ise damalı yüzeydir. Yani siyah ve beyazın kesişimi…

Aşağıdaki hareketli resim, yayınlanmasının üzerinden yirmi yıl gibi uzunca bir süre geçmesine rağmen, efsane kelimesini hak eden Matrix adlı sinema filminin ilk filminden bir kare. Burada Morfeus, Neo, Trinity ve diğer Nebukadnezar ekibi, Neo’nun kahinle görüşmesinden sonra tekrardan kendi boyutlarına dönmelerini sağlayacak telefonun olduğu binaya, damalı yüzey eşliğinde çıkıyorlar.

Matrix damalı merdiven

Yine aşağıda siyah kedinin görüldüğü sahne de aynı filmden, bir başka sahne. Bu sahnede de damalı yüzeyi görmekteyiz. Ancak kedi, özellikle de siyah kedi ne alaka!?
Dejavu siyah kedi - Matrix
Kediler garip varlıklardır. Metafizik aleme geçiş, ifrit cinlerle irtibat kurma gibi meselelerde kediler de kullanılır. Eski Mısır’da kedilere önem verilmesinin bir sebebi de onların büyü ve cinlerle iletişime geçmek için kullanılabilir olmasıdır. Matrix filminde başrol oyuncusu olan Keanu Reeves’ini Constantine adlı bir diğer filminde, kediyi kullanarak boyutlararası iletişime geçtiği sahnesi de gösterilmektedir. Siyah renkli hayvanların özellikle seçilmesi ise enerjileri alakalı bir durumdur ve bu hayvanlar, metafizik alemin kapısının açılması için kullanılırlar. Renklerden siyah, metafizik boyutunu simgelerken, beyaz ise bizim boyutumuzu simgeler.


Taksilerde de özellikle Amerika’daki taksilerde de damalı şeritler bulunur. Burada da yolculuğa atıf vardır. Damalı yüzey boyutlararası yolculuğun bir diğer anahtarıdır.

Boyutlararası yolculuk - Matrix

Damalı yüzey daha açık ifadeyle, boyutlar arası yolculuğu ve boyutlar arası iletişimi simgeler. Siyah ve beyaz da damalı yüzeyde kesişmeleri sebebiyle, boyut kapısının açılması için damalı yüzey üzerinde gerekli ayinler düzenlenir. Bu ayinler kimi zaman, Baphomet’e benzeyen, keçi kurban etmek, kimi zaman tantra seks ayinleri yapmak, kimi zaman çocuk kurban etmek gibi iğrenç ayinlerdir. 


Mason tapınaklarının hepsinde damalı yüzey bulunur. Tekris yani masonluğa kabul ayini bu yüzey üzerinde gerçekleştirilir. Ayrıca damalı yüzeye giriş öncesinde iki yanımızda güneş ve ayı simgeleyen iki sütun bulunur. Bunlara Boaz ve Jachin adı verilir. Bunlar, Süleyman mabedinin sütunlarını temsil eder.


Sonuç


Toparlamak gerekirse Mühr’ü-Süleyman, Davud yıldızı, İsrail sembolü, Siyon yıldızı adına ne derseniz deyin, bir anahtardır. Hayır ve şer için de kullanılan bir anahtardır. Piramitler ve damalı yüzey de birer anahtardır. Yıldızlar ve piramitler de damalı yüzeydeki siyah ve beyaz renkleri gibidir.


Ancak şu bilinmelidir ki; bugün bu sembollerin ekserisi kötü insanların elinde, kötü emellere alet edilmektedir. Süleyman Mührü, iyi amaçlı koruyucu tılsımlar için kullanılmasının yanı sıra, cinlerle iletişim, en tehlikeli kara büyüler için kullanılmaktadır.


Sembolleri kullanmak ya da kullanmamak önemli değildir. Mühim olan sembollere özünü bilmek ve gerektiği şekilde koruyabilmektir.Yazıyla ilgili başka sormak istedikleriniz varsa, instagram hesabımızdan sorabilirsiniz.
    

Etiketler:

Paylaş:

Bizi Takip Edin
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore