Sadece Gerçek logo

Sabatayistler: Yahudiliğin Ezoterik Mezhebi

Sabatayistler Yahudiliğin Ezoterik Mezhebi

Yahudiler, bilhassa Sabetayistler, cennete sadece kendilerinin gideceğine inanıyormuş. Kendilerinin haricinde mesela bir Müslüman içinse, eğer o Müslüman iyi birisiyse 40 kere tenasüh ederek bir hayat yaşadıktan sonra cennete girme ihtimali olabileceğine iman ediyorlar.Yani tenasühe, yani reenkarnasyona inanır bir yapıdalar. Zaten Sabetayistler arasında, Sabetay Sevi’nin dünyaya tekrar başka bedende döneceğini bekleyenler veya başka bedende yaşadığını ve bu sürecin halifelerinde devam ettiğine inananlarıda bulunmakta…

Bu inanç öyle kuvvetliymiş ki her sabah güneş doğuşunda bir kadını deniz kenarına göndererek Sabetay Sevi’yi getirecek geminin ufukta görünüp görünmediğini bile kontrol ettirirlermiş.

Tabi bu durumu 1920’li yıllarda Sabetaycı kişilerce çıkarılan Vatan Gazetesi reddeder bir tavır sergiliyor. Kendilerini komik duruma düşüren bu inancı gizlemelerinden daha doğal ne olabilir ki?

 

Sakladım söyleyemedim. Derdimi gizli tutdum, uyuttum.
Fotoğraf: İstanbul / Üsküdar Bülbülderesi Mezarlığından (Sabetayistlerin mezarlığı olarak bilinir. Ancak son yıllarda başka mezarlıklara da gömülmektedirler.)

Şahap Tan Budin muhafızı Mehmet Paşa’nın ölümüyle ilgili şöyle diyor:

“İşte böyle kuvvetli ve kudretli, sıhhati mükemmel ve müşekkel çelik bir vücuda sahip Budin muhafızı Mehmet Paşa: Ani olarak birden bire ölür. Ecele ve ani ölüme inanan Müslümanlar bile, bu vakitsiz ölüme mana veremezler, şaşırırlar ve üzülürler. İlk şüpheler Yahudi hekimbaşının üzerinde toplanır. Adam biraz sıkıştırılınca suçunu derhal itiraf eder.” Geri tarafını aynen Evliya Çelebi’nin seyahatnamesinden alıyoruz:

Arslan misali, anaların az doğurduğu bir şahbaz(yiğit) Budin muhafızı Mehmet Paşa’nın katili olarak yakalanan Yahudi hekimbaşı şunları söylemiştir:

“Bu kırkıncı oldu. Daha evvelde otuz dokuz Mehmet öldürdüm. Eğer yakalanmasaydım; Peygamberinizin adını taşıyan daha çok Mehmet’leri öldürecektim.” diyerek itiraf etti.” (Şahap Tan, Yahudileri Tanıyalım, İstanbul 1948, S. 18)

Kaynak: Dr.Abdurrahman Küçük, Dönmeler ve Dönmelik Tarihi, 1. Baskı, Ötüken Neşriyat, S. 55)

Bizi Takip Edin
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore