Sadece Gerçek logo

2040 yılına kadar dünya nasıl değişecek? Great Reset ve Yeni Dünya Düzeni

2025-2030 arası. Dünya adeta bir şantiyeye dönüşmüş, her yerde akıllı şehirler, yeşil mutabakata uygun özel bölgeler oluşturulmaya başlanmış. Ancak bunun için devasa boyutta kredilerin verilmesi, piyasaya para sürülmesi gerek. Bunun için de bolca karşılıksız para basılması gerek. Bir diğer konu da bu bahsedilen şehirleri ve bölgeleri yapmak için boş alan lazım. Yapmak için yıkmak lazım. Biraz yangın, biraz sel, biraz da deprem.!?

Bu yıkımlar ve doğal(!) afetler, bölgesel savaşlar, iç savaşlar, bozulan ekonomiler ise iklim krizi meselesinin elitlerin istediği şekilde gündem olmasını sağlayacak. Bu yıkımlar, 1 milyardan fazla insanın büyük göç dalgası başlatmasını sağlayacak. Ülkelerin demografik yapıları bozulacak. Verilen devasa krediler ekonomileri zora sokacak. Borca yani faize dayalı, karşılıksız basılan paraların olduğu sistemin sonu gelecek.

Great Reset için en somut adımlardan birisi atılıp dijital paralar, resmen yürürlüğe girecek. Verdikleri aşı pasaportları ise sizin hesap cüzdanınız olarak kullanılacağı anlaşılacak. Sistemin dayatmalarını kabul edenler, paralarını alabilmek ve banka hesaplarının bloke olmasını önlemek için bu sisteme entegre olmak ve aşı vurulmak zorunda. Bu süreçte yeni korku için yeni hastalıkların da çıkması olası.

2025 ve 2030 yılları arasında yaşanabilecek gelişmeler

2025 ve 2030 arasında akıllı şehirler, elitler için özel oluşturulmuş özel bölgelerin inşası devam edecek. Bu süreçte teknolojik gelişmeler neticesinde 2025 itibarıyla insan vücuduna hastalık teşhisi, nabız, tansiyon ve şeker kontrolü yapan, kayıp birisini bulmayı sağlayan, ödeme kolaylığı sağlayan çipler sunulacak. Çoğu insan bunu gönüllü alacak.

Ulus devletler bu süreçte bir bir yıkılacak, küreselcilerin politikalarını kabul eden ve bazı potansiyeli olan devletler ise bölgesel güç yapılacak. (Türkiye gibi) Ancak bu güç halka değil elitlerin işine yarayacak şekilde dizayn edilecek.

Black Mirror dizisindeki sosyal skorlama gerçekten birçok yerde uygulanmaya başlayacak. İnsanlar Blockchain teknolojisinin merkezi yönüyle tam bir kontrol ve izlenme altına alınacak. Devletlerin sınırları diye bir şey kalmayacak.

Otomasyonun artışı ile fabrikalar büyük oranda insansız çalışabilir hale gelecek. Bu ise işsizliğin artmasına sebep olacak. Asayiş konusunda bile insanların yerini polis ve asker robotlar alacak. İşsizlik, insanları yağma ve çeteleşmeye itecek.

2030- 2040 arasında yaşanabilecek gelişmeler

2030 – 2040 arasında teknolojide yeni devrimler gelecek. Sosyal medya verileri ile geçmişte yaşayan birisinin prototipini size sunacaklar. Yapay organlar, büyük oranda üretilebilecek ve insan bedeni üzerinde büyük gelişmeler yaşanacak.

Tüm bunların yanında elit zümreler için olacaklardan bahsettik ama genel insanları neler bekliyor ona değinmedik. İnsanların herhangi bir mülkü yani malı olmayacak. İnsanlar her şeye kiralama usulü ile sahip olacak. Mülkü olmayan insan köledir. Üstelik eski dönemdeki kölelerden daha beter, çipli ve puanlanan bir köle. Hollanda’nın tasarladığı yeni nesil akıllı şehirde, dört komşu aileye yalnızca bir araba düşmekte. Bisikletin önemi çok artacak. Fiyatları da bu önemle doğru orantıda artacak.

Bu olacaklara direnmek için insanlar, aileler, akrabalar bir araya gelmek zorunda kalacak. Bir araya gelmeyenler, sistemin elinde köle olacak. Sorunlara çözüm üretmeyen, kitlenin hareketlerine göre davrananlar ise bu düzene entegre olacak. Burada değinmedim belli başlı konular da var ancak onlar da süreç içerisinde sürpriz olarak kalsın. Bazen bazı şeyleri bilmemek, zamanı gelince öğrenmek daha iyidir.

Bizi Takip Edin
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore