Sadece Gerçek logo

İslam’da farklı dinden biriyle evlenmenin hükmü nedir?

İslam dini, erkeği ailenin reisi olarak görür ve kadının üzerinde kocasının bir nevi hakkı olması sebebiyle, erkeğin tesiri ile kadının, din değiştirme ihtimali doğabilir. Bu gibi durumlar yaşanmaması için açıkça ayetle de yasaklanmıştır. Kaldı ki bu hüküm derinlemesine incelendiğinde erkekler içinde bazı önemli şartlar var. Mesela erkek de Yahudi, Hristiyan inancı dışında, kendilerine kitap gelmiş, bu dinlere inananlar dışında kalan diğer putperest ya da pagan diye nitelendirilen (Budist, Deist, Ateist v.s) gayrimüslimlerle evlenemez.

Ayrıca eskiden İslam devletleri olup, bu devletlerin içinde yaşayan ve bu devletin egemenliğini kabul eden gayrimüslimlere zımmî denirdi. Erkekler için İslam devletinde yaşayan ve zımmî olarak nitelendirilen bu topluluklar içindeki gayrimüslim kadınlar konusunda evlenmelerine izin vardır. İslam ülkeleri dışında yaşayan, Hristiyan ve Yahudi kadınlarla evlenilmesine de pek iyi bakılmamıştır.

Müslüman olmayan bir kadınla evlenmenin oluşturacağı sorunlar

Burada bir diğer niyet, zımmî olarak İslam topraklarında yaşayan kadınların, Müslüman olmasına gayret etme de var. Günümüzde İslam devleti kalmadığı için, zımmî kavramını karşılayan bir topluluk da yok. Bu sebepten Yahudi ve Hristiyan kadınlarla, Müslüman bir erkeğin evlenmesine de pek sıcak bakılmaz. Çünkü günümüzde öyle bir kargaşa var ki aynı dinden insanlarla bile ortak paydada buluşamıyorsun. Elbette istisnalar vardır ancak genel kanı bu yöndedir

Allah’ın net emri var. Ancak bazı şeyleri sosyolojik olarak incelemek gereklidir. Geçmişte erkek evin reisiydi ama bu durum hem devletler nezdinde hem de toplumlar nezdinde tamamen değişti. Hâl böyle iken Müslüman bir erkeğin, gayrimüslim bir kadınla evlenmesi de pek iyi sonuçlar getirmeyebilir. Çünkü anne çocuğun terbiyecisidir. Anne çocuğu kendi inancına göre yetiştirirse, bu iş mahkemeye taşınırsa, kadının bu bozgunculuğuna, herhangi bir dini hassasiyet barındırmayan yasalar engel olamaz. Bu da daha tatsız olayları doğurur. Ancak kadın evlenmeden önce Müslüman olur, yine aynı şekilde erkek de gerçekten evlenmeden önce Müslüman olursa işler değişir.

Bizi Takip Edin
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore